In the boundless universe,
I am less than a speck.
But my ego,
The size of a planet,
Defames the world.

 

Ego

Nan yon inivè san limit,
M’ mwens pase yon tach.
Men, ego m’
Gwosè yon planèt,
Degobye sou mond lan